štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Eko Alarm

Naša škola sa zapojila do projektu  Eko Alarm, ktorého cieľom je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Do každej kmeňovej učebne sme dostali 2 nádoby, do ktorých budú žiaci separovať odpad. Modrú nádobu výhradne na papier, žltú na plasty.

Projekt realizuje spoločnosť CEEV Živica, ktorá, okrem samotného vzdelávania, sa venuje inovatívnym cestám vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Hľadá pozitívne príklady, ukazuje smer, v čom by sme my všetci, učitelia i žiaci, mali byť príkladom i mentorom.

Mgr. Marianna Matejčeková 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube