štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Informačný panel z príspevku mesta k 70. výročiu školy

Mesto Martin schválilo našej škole pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej priemyselnej školy technickej v Martine projekt v sume 750 Eur. Finančné prostriedky boli použité na revitalizáciu vstupných priestorov SPŠT nákupom elektronického informačného panelu, ktorý bude slúžiť na  vytvorenie digitálnej edukačnej nahrávky o histórii a študijných odboroch na SPŠT MT.

Cieľom projektu 70 – ročnica založenia školy – slávnostné zhromaždenie je zlepšenie informovanosti návštevníkov školy o aktivitách, projektoch a študijných odboroch prostredníctvom digitálnej prezentácie. Uprednostňujeme digitalizáciu a informatizáciu namiesto grafickej tlače.

Mgr. Marianna Matejčeková

Ing. Lenka Huňorová

autori projektu

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube