nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej, Novomeského 5/24 036 36 Martin oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) a po prerokovaní na pedagogickej rade školy dňa 12.6. 2023 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v študijnom odbore

2675 M elektrotechnika, počet voľných miest: 2.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok podávajú prihlášku do 16.06.2023 na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) cez informačný systém základnej školy (EduPage), poštou na adresu Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin zoskenovanú e-mailom na office@spsmt.sk alebo osobne. Termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutoční 20.06.2023.

Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako pre prvý termín prijímacích skúšok.

Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

V Martine 12.06.2023 Ing. Dagmar Najšlová, v.r. riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube