nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Milé žiačky a žiaci, vážené vedenie školy a učiteľský zbor!

Určite ste si všimli, že na našej škole triedime odpad na papier, plasty a elektroodpad. Alebo ste niektorí absolvovali kurz o dôležitosti triedenia odpadu pre naše životné prostredie, klímu, udržateľnú ekonomiku. Ostatní ste o tejto téme určite počuli v médiách alebo doma. Dúfame, že ste si na toto triedenie zvykli a je už pre Vás samozrejmosťou.

Na našej škole je veľa šikovných a vnímavých žiačok a žiakov, ktorých táto téma zaujíma. Medzi nich patria aj my, študentky a študenti II.AL.

Preto sa naša škola sa prihlásila do projektu Olejko chráni prírodu, ktorý je zameraný na triedenie a zber jedlého oleja. Okrem dobrého pocitu, že môžeme pomôcť recyklovať použitý jedlý olej na biopalivo a šetriť neobnoviteľné zdroje surovín, môže naša škola vyhrať pekné ceny od partnerov projektu. Plagáty môžete nájsť na chodbách školy. Momentálne čakáme na schválenie.

Naša škola má tiež možnosť zbierať zubné kefky bez hlavičiek so štetinkami, ktorú umožňuje firma Curaprox. Tento projekt je tiež príkladom recyklácie použitých výrobkov, pretože z vyzbieraných zvyškov kefiek firma vyrába kefky nové a tiež koše na triedenie odpadu. Nádoby na kefky môžeme získať po vyzbieraní minimálne 100 kusov, za ktoré získame jeden kôš. Podmienkou je pri registrácii napísať, koľko kefiek chce škola približne vyzbierať. Preto Vás prosíme o spoluprácu a podľa toho, koľko kefiek vyzbierame do konca kalendárneho roku, upresníme počet pri registrácii.

Nádoby na zber pre Vás pripravili študentky a študenti II.AL a I.A pod vedením p. učiteľky Krištofíkovej. Umiestnili ich spolu s plagátmi ku nádobám na prízemí oproti vrátnici a na chodbách pri nádobách na papier, plast a komunálny odpad. Osobitne budeme zbierať kefky značky Curaprox a osobitne kefky ostatných značiek.

Budeme radi, keď sa do zberu zapoja aj nielen žiačky a žiaci, ale aj pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy v čo najväčšom počte. Najlepších „zberačov“ oceníme, ak odovzdané kefky označíte svojim menom a triedou. Ale vyhráme všetci, lebo pomôžeme šetriť suroviny a naše ťažko skúšané životné prostredie.

Prípadné otázky rada zodpovie p. učiteľka Krištofíková, ktorú nájdete počas prestávok v kabinete č. 209 vedľa odbornej učebne fyziky a chémie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube