nedeľa, 23 júna, 2024

Aktuality – ŠI

Zoznamovacia opekačka s diskotékou v školskom internáte

Dňa 28.9.2017 sa uskutočnila v našom školskom internáte zoznamovacia opekačka s diskotékou. V rámci zoznamovania sa dobrovoľníci na čele s novozvolenou žiackou radou ŠI podieľali na samotnej príprave celej akcie, kde chlapci si zobrali na starosť prípravu dreva , ohniska a aparatúry a dievčatá prípravu občerstvenia a dobrej nálady. Dvor ŠI  správne ožil  a samotná akcia bola opäť veľmi dobre hodnotená kladným ohlasom všetkých zúčastnených, ale najmä našich nových, kde zo strany dievčat padali aj otázky typu „či podobné akcie bývajú každý štvrtok“  Všetky foto nájdete na stránke školy.

Imatrikulácie v školskom internáte.

Dňa 5.10.2017 sa uskutočnili v našom školskom internáte imatrikulácie. Žiacka rada pod patronátom p.vychovávateľky Prochotskej pripravila súbor úloh pre našich nových žiakov a zároveň aj celý program, ktorý prebehol v kinosále školy. Akciu sme začali netradične a síce cvičným požiarnym poplachom, kde po krátkej inštruktáži boli všetci žiaci pozvaní na uvedenú akciu. Naši noví chlapci a dievčatá preukázali, že sú schopní a všetky úlohy zvládli. Na základe toho boli všetci „pasovaní“ za žiaka nášho ŠI a po krátkom sľube každý obdržal aj k tomu dekrét. Akcia bola veľmi dobre hodnotená s kladným ohlasom všetkých zúčastnených.  Všetky foto nájdete na stránke školy.

Výmena nábytku v školskom internáte.

Dňa 20.10.2017 nám doviezli do školského internátu nové postele (váľandy) v rámci zlepšovania podmienok ubytovania našich žiakov. Síce počet je len“60“, ale aj to potešilo a to hlavne naše dievčatá, kde sa tieto postele prioritne umiestnili. Opäť sa preukázal duch nášho internátu a to pri samotnej výmene uvedených postelí. Chlapci v počte 20 sa ochotne podujali na ich výmenu a za dva dni boli postele na 20 dievčenských izbách vymenené. Za to im patrí pochvala. Dievčatá samozrejme pomáhali a po prvej noci si aj samotné nové postele pochvaľovali.  Všetky foto nájdete na stránke školy.

Prednášky medikov v školskom internáte.

Dňa 14.11.2017 v čase od 19,00hod. sa uskutočnili v našom školskom internáte dve prednášky pre našich chlapcov a dievčatá pod vedením Martinského klubu medikov pod názvami „Chlapské záležitosti a „Ženské záležitosti“. Zúčastnení žiaci si mohli vypočuť niektoré dôležité „záležitosti“ života človeka so zameraním na ich vek a pohlavie. Odozva obidvoch zúčastnených strán bola veľmi pozitívna a dokonca u dievčat prednášajúce medičky prehlásili, že takú aktívnu skupinu ešte nemali. Na základe týchto dobrých skúseností bola dohodnutá aj ďalšia spolupráca na pôde nášho internátu. Všetky foto nájdete na stránke školy.

      

Pokračovanie výmeny nábytku v školskom internáte.

Dňa 14.11.2017 sme v rámci pokračovania výmeny dovezeného nábytku realizovali samotnú výmenu skríň u dievčat v priestoroch A/2. Opäť ochota niektorých chlapcov pomôcť bola na mieste a tak sa stihli ešte pred večerou vymeniť skrine na 7 dievčenských izbách v uvedených priestoroch. Ako motivácia im určite slúžila radosť dievčat z nových skríň, ale taktiež malá sladká odmena. Dievčatá samozrejme pomáhali zároveň si upratovali a samotné nové skrine pochvaľovali.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube