nedeľa, 19 mája, 2024

Výročná správa

Občianske združenie Spoločnosť Eduka

Čo sa nám aj vďaka vašej podpore v roku 2019 podarilo – VÝROČNÁ SPRÁVA

Už od roku 2003 pôsobí na SPŠT Martin OZ Spoločnosť EDUKA, ktorá podporuje výchovu a vzdelávanie na našej škole.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2019 preukázali 2% dane. Obdržali sme spolu 2 329,66 Eur.

Vďaka vašim 2% z daní sme v roku 2019 mohli realizovať tieto projekty:

  • Code Days SPŠT Martin. Dvojdňové podujatie o programovaní, kódovaní, robotoch a popularizáciii kódovania – programovania, ktoré sme uskutočnili v rámci Európskeho týždňa CODE WEEKS. Nakúpili sme roboty a mikropočítače, na ktorých žiaci pracujú počas klasických vyučovacích hodín, riešia ročníkové projekty, práce SOČ a pracujú na najnovších zariadeniach na krúžku programovanie.
  • Aktívny človek – aktívna spoločnosť – nákup robotov – humaniodného robota a robota mBot, propagácia školy na DOD a Burze stredných škôl, tvorba propagačných  materiálov o škole v slovenčine a angličtine (podpora programu Erasmus +).
  • Strávme voľný čas na SPŠT inak –vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov školy II. etapa.

Ďalej sme vybavili odbornú učebňu jazykov o nový notebook, ktorý je pripojený k interaktívnej tabuli.

Do odbornej učebne 306a pre výuku informatiky sme kúpili dataprojektor.

Predmetová komisia prírodovedných odborov nakúpila nové moderné učebnice pre matematiku.

Podporili sme popularizáciu školy na konferencii PyCON 2019 v Bratislave, na ktorej sa aktívne zúčastnili učitelia i žiaci našej školy.

Za uvedenými aktivitami je množstvo každodennej práce celého tímu členov OZ Spoločnosť Eduka a tiež ďalších pracovníkov SPŠT Martin.

V roku 2020 máme rozpracované ďalšie aktivity a zaujímavé projekty. Budeme radi, ak nás podporíte a tak sa stanete ich súčasťou.

Ďakujeme vám za podporu a tešíme sa na aktívnu spoluprácu v ďalších rokoch.

Ing. Lenka Huňorová, predseda OZ Spoločnosť EDUKA

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube