Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Dagmar Najšlová – riaditeľka školy a ŠI
Mgr. Dušan Koťka  – zástupca riaditeľky školy
Mgr. Marcela Rybárová – zástupkyňa riaditeľky školy
Karol Ružička – zástupca riaditeľky školy pre ŠI


Pedagogickí pracovníci – učitelia

Najaktuálnejšie informácie o učiteľskom zbore sú prístupné na stránkach systému edupage prostredníctvom nasledujúceho odkazu >>>>

Ing. Peter Bella
Ing. Valeria Boháčová
Ing. Zuzana Kubišová, PhD.
Mgr. Lívia Haštová
Ing. Lenka Hanuliaková
Ing. Lenka Huňorová
Ing. Michal Hoč, PhD.
Mgr. Perla Ivaničová
Ing. Iveta Chmelíková
Mgr. Perla Ivaničová
Ing. Eduard Jadroň
Mgr. Perla Ivaničová
Ing. Simona Ivanková
Mgr. Jela Jesenská
Mgr. Tamara Juríková
Ing. Radoslav Kaštíl
Ing. Eva Kopasová
Mgr. Jozef Kostolník
Ing. Tatiana Kostolníková
Mgr. Dušan Koťka
Ing. Radomír Kováčik
Mgr. Oľga Krištofíková
Mgr. Markéta Kušnierová
Ing. Peter Labuda
Ing. Jana Magnerová
PaedDr. Vladimír Malinovský
Mgr. Marianna Matejčeková
Ing. Ľubomír Matejíčka
Ing. Marián Najšel
Ing. Dagmar Najšlová
Mgr. Dana Ochodnická
Ing. Lýdia Olejová
Mgr. Alexandra Pisarovičová
Mgr. Marcela Rybárová
Ing. Matúš Pakán
Ing. Andrea Šteinerová
Ing. Miroslava Reho
RNDr. Miroslava Šturmová
Mgr. Martin Švieda
Ing. Miroslav Štrba
Dávid Solčiansky
Mgr. Roman Valanec
Mgr. Lenka Vanková
PaedDr. Eva Veselovská
Mgr. Dagmar Višňovcová

Vychovávatelia – ŠI

Karol Ružička   – zástupca riaditeľky školy pre ŠI

Mgr. Marie Harmaniaková
Mgr. Monika Javorová
Mgr. Jana Kováčiková
Mgr. Janka Kyselová


Technicko-hospodárski pracovníci

Tatiana Kijonková
Anežka Kupcová
Marta Zuzíková

Daniela Remeníková


Prevádzkoví pracovníci

Ivan Bóniš
Iveta Kučková
Jana Marčanová
Anna Ondrlová
Beáta Štanclová
Jarmila Harielová

Alena Flašíková

Milan Vríčan


Zamestnanci školskej jedálne

Jana Vatolíková  – vedúca školskej jedálne

Zdenka Belušová
Dana Ivanidesová
Kamila Zichová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube