štvrtok, 18 júla, 2024

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Dagmar Najšlová – riaditeľka školy a ŠI
Mgr. Dušan Koťka  – zástupca riaditeľky školy
Mgr. Marcela Rybárová – zástupkyňa riaditeľky školy
Karol Ružička – zástupca riaditeľky školy pre ŠI


Pedagogickí pracovníci – učitelia

Najaktuálnejšie informácie o učiteľskom zbore sú prístupné na stránkach systému edupage prostredníctvom nasledujúceho odkazu >>>>

Ing. Peter Bella
Ing. Valeria Boháčová
Ing. Zuzana Kubišová, PhD.
Mgr. Lívia Haštová
Ing. Lenka Hanuliaková
Ing. Lenka Huňorová
Ing. Michal Hoč, PhD.
Ing. Iveta Chmelíková
Mgr. Perla Ivaničová
Mgr. Simona Ivanková
Ing. Eduard Jadroň
Mgr. Andrea Jančiová
Mgr. Jela Jesenská
Mgr. Tamara Juríková
Ing. Eva Kopasová
Mgr. Jozef Kostolník
Ing. Tatiana Kostolníková
Mgr. Dušan Koťka
Ing. Radomír Kováčik
Mgr. Oľga Krištofíková
Mgr. Markéta Kušnierová
Ing. Peter Labuda
Ing. Jana Doskočilová
PaedDr. Vladimír Malinovský
Mgr. Marianna Matejčeková
Ing. Ľubomír Matejíčka
Ing. Marián Najšel
Ing. Dagmar Najšlová
Mgr. Dana Ochodnická
Ing. Lýdia Olejová
Mgr. Alexandra Pisarovičová
Mgr. Marcela Rybárová
Ing. Matúš Pakán
Ing. Andrea Šteinerová
Ing. Miroslava Reho
Mgr. Martin Švieda
Ing. Miroslav Štrba
Dávid Solčiansky
Mgr. Roman Valanec
Mgr. Lenka Vanková
PaedDr. Eva Veselovská
Mgr. Dagmar Višňovcová

Vychovávatelia – ŠI

Karol Ružička   – zástupca riaditeľky školy pre ŠI

Mgr. Marie Harmaniaková
Mgr. Monika Javorová
Mgr. Jana Kováčiková
Mgr. Janka Kyselová


Technicko-hospodárski pracovníci

Mgr. Jarmila Redechová – ekonómka
Anežka Najšlová – tajomníčka
Tatiana Kijonková – pomocná účtovníčka

Daniela Remeníková – účtovníčka školy

Milan Vríčan – správca budovy

Michal Matia – správca siete

Mgr. Tibor Šípka


Prevádzkoví pracovníci

Ivan Bóniš – vrátnik ŠI + pomocný vychovávateľ

Milan Lenárt – vrátnik ŠI + pomocný vychovávateľ

Jana Marčanová – upratovačka ŠI

Eva Kúdelková – upratovačka ŠI

Iveta Kučková – upratovačka ŠI

Jarmila Harielová – vrátnička školy

Alena Flašíková – vrátnička školy

Katarína Cígerová – upratovačka školy

Eva Pavlíková – upratovačka školy

Eva Repková – upratovačka školy

Denisa Skrisová – upratovačka školy

Anna Zetíková – upratovačka školy


Zamestnanci školskej jedálne

Jana Vatolíková  – vedúca školskej jedálne

Djuricová Alena
Šubinová Janka
Kalanková Ľubica

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube