Zamestnanci školy

Vedenie školy

Ing. Dagmar Najšlová – riaditeľka školy a ŠI
Mgr. Dušan Koťka, Ing. Milan Čiljak, Ing. Lenka Balašová – zástupcovia riaditeľky školy
Karol Ružička – zástupca riaditeľky školy pre ŠI


Pedagogickí pracovníci – učitelia

Najaktuálnejšie informácie o učiteľskom zbore sú prístupné na stránkach systému edupage prostredníctvom nasledujúceho odkazu >>>>

Ing. Lenka Balašová
Ing. Peter Bella
Ing. Valeria Boháčová
Ing. Milan Čiljak
Ing. Zuzana Durstová, PhD.
Ing. Miriam Görnerová
Ing. Lenka Hanuliaková
Mgr. Jana Hoferíková
Ing. Lenka Huňorová
Ing. Iveta Chmelíková
Mgr. Perla Ivaničová
Ing. Eduard Jadroň
Mgr. Jela Jesenská
Ing. Jozef Jurica, CSc.
Mgr. Tamara Juríková
Mgr. Katarína Kadlecová
Mgr. Jozef Kostolník
Mgr. Dušan Koťka
Ing. Radomír Kováčik
Mgr. Markéta Kušnierová
Ing. Peter Labuda
PaedDr. Vladimír Malinovský
Mgr. Marianna Matejčeková
Ing. Ľubomír Matejíčka
Ing. Marián Najšel
Ing. Dagmar Najšlová
Mgr. Alexandra Pisarovičová (na rodičovskej dovolenke)
Mgr. Marcela Rybárová
Ing. Lýdia Sečanyová
Ing. Andrea Šteinerová
Ing. Miroslava Štulrajterová
RNDr. Miroslava Šturmová
Mgr. Martin Švieda
Ing. Oldřich Tesař
Mgr. Lucia Uhliariková
Mgr. Roman Valanec
Mgr. Ivan Vanko
Mgr. Lenka Vanková
PaedDr. Eva Veselovská
Mgr. Dagmar Višňovcová (na rodičovskej dovolenke)


Vychovávatelia – ŠI

Karol Ružička   – zástupca riaditeľky školy pre ŠI

Mgr. Marie Harmaniaková
Mgr. Monika Javorová
Mgr. Jana Kováčiková
Mgr. Mariana Prochotská


Technicko-hospodárski pracovníci

Kamila Klčová
Anežka Kupcová
Marta Zuzíková


Prevádzkoví pracovníci

Jozefína Balková
Ivan Bóniš
Jindřiška Ďarmeková
Tatiana Kijonková
Iveta Kučková
Jana Marčanová
Miroslav Martinský
Anna Ondrlová
Peter Pišný
Janka Saganová
Beáta Štanclová
Rudolf Žiak


Zamestnanci školskej jedálne

Jana Vatolíková  – vedúca školskej jedálne

Zdenka Belušová
Tatiana Fábryová
Dana Ivanidesová
Kamila Zichová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube