Kurzy a školenia

Aktualita

 

V školskom roku 2010/2011 prebehli na SPŠ Martin kurzy

 • Základy hydrauliky
 • Teória logistiky a logistických procesov

 


 

ZÁKLADY HYDRAULIKY

 

V dňoch 18. 4. 2011 až 21. 4. 2011 sa uskutočnil  v priestoroch odbornej učebne hydrauliky na SPŠ Martin v spolupráci s firmou DIDACTIC Martin, s.r.o. kurz pre 8 pracovníkov firmy Volkswagen Slovakia Martin z oblasti základov hydrauliky spojeného s praktickými ukážkami 15 vybraných zariadení s využitím hydraulických komponentov firmy FESTO. Súčasne boli pracovníci uvedenej firmy oboznámení s grafickým systémom určeným pre oblasť hydrauliky FLUIDSIM - H pre údržbárov, projektantov a konštruktérov hydraulických zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz sa uskutočnil za účelom komplexného zvýšenia teoretických vedomostí a praktických zručností vybraných pracovníkov VW SLOVAKIA Martin. Lektorom kurzu bol pracovník SPŠ Martin Ing. Ján Kubizňa.

 


TEÓRIA LOGISTIKY A LOGISTICKÝCH PROCESOV

 

Kurz bol organizovaný v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Ústavom logistiky  priemyslu a dopravy. Vzdelávania sa zúčastnilo 12 učiteľov piatich stredných škôl, ktoré zaviedli ako prvé na Slovensku nový študijný odbor logistika. Vzdelávanie začalo 6. 9. 2010 a trvalo do  marca 2011. Na záver vzdelávania účastníci kurzu spracovali záverečné práce - učebné texty pre stredné školy na určené témy z rôznych oblastí logistiky. Tieto ušebné texty sa budú používať vo výuke logistiky na stredných školách. Predmetom vzdelávania bola teória logistiky, komerčná logistika, logistika výroby, technické prostriedky logistiky, distribučná logistika a logistika vnútropodnikovej a mimopodnikovej dopravy. Odborným garantom je Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.

 

Na fotografiách doc. Ing. Martin Straka, PhD.  s účatníkmi školenia dňa 28. 9. 2010

 

 

 

 

 

Fotoreportáž z prednášok nájdete v obrazovej kronike školy.


Prehľad kurzov a školení, ktoré prebehli na SPŠ Martin v školskom roku 2009/2010

 

 


 • Základy elektrohydrauliky
 • Základy hydrauliky
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: