Povinné zverejňovanie

 

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24 Martin ako povinná osoba v súlade so zákonom č. 382/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  zverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy, objednávky a faktúry. Od 1.1.2012 bol uvedeným zákonom zrušený finančný limit, ktorý platil v roku 2011. V súlade s § 5a ods. 5 písm. b) uvedeného zákona patrí medzi povinne zverejňované zmluvy  i kolektívna zmluva.

Ďalej v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola zverejňuje na svojej webovej stránke i zámer prenajať majetok, jeho spôsob a ich podmienky prenájmu.

Vyšlé objednávky

Faktúry

 

 


 • Rok 2011
 • Rok 2012
 • Rok 2013
 • Rok 2014
 • Rok 2015
 • Rok 2016
 • Rok 2017
 • Zámer a podmienky nájmu
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  27.06.2017
  Dnes je Svetový deň rybárstva.

  27.06.2017
  Začala Školská športová olympiáda. Dnes v telocvični volejbal. Rozpis zápasov je na nástenke pri telocvični aj vo vestibule školy.

  21.06.2017
  Dnes o 6:23 začalo astronomické leto.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Iľja/Eliáš
  Zajtra >> Daniel

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: