Povinné zverejňovanie

 

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24 Martin ako povinná osoba v súlade so zákonom č. 382/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám  zverejňuje na svojom webovom sídle zmluvy, objednávky a faktúry. Od 1.1.2012 bol uvedeným zákonom zrušený finančný limit, ktorý platil v roku 2011. V súlade s § 5a ods. 5 písm. b) uvedeného zákona patrí medzi povinne zverejňované zmluvy  i kolektívna zmluva.

Ďalej v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja Stredná priemyselná škola zverejňuje na svojej webovej stránke i zámer prenajať majetok, jeho spôsob a ich podmienky prenájmu.

Vyšlé objednávky

Faktúry

 

 


 • Rok 2011
 • Rok 2012
 • Rok 2013
 • Rok 2014
 • Rok 2015
 • Rok 2016
 • Rok 2017
 • Rok 2018
 • Zámer a podmienky nájmu
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: