Rodičovská rada

 

Na stretnutí rodičov zástupcov jednotlivých tried, ktoré sa konalo 24. septembra 2014 o 15,30 bola zvolená nová predsedníčka Rodičovskej rady, pani Viera Bogáňová.

Každá trieda školy má v Rodičovskej rade jedného zástupcu.

V tabuľke uvádzame aktuálnych zástupcov v RR:

 

 trieda   triedny učiteľ             zástupca rodičov v rodičovskej rade  
I.A Lenka Hanuliaková p. Mária Senková
I.B Zuzana Durstová
I.C Marianna Matejčeková
I. D Radomír Kováčik
II.A Perla Ivaničová
II.B Peter Labuda p. Edita Novinská
II.C Iveta Chmelíková
II.D Peter Bella p. Katarína Rybárová
III.A Lenka Huňorová p. Vladimír Zjavka
III.B Jela Jesenská p. Lenka Čorejová

III.C

Vladimír Malinovský

p. Viera Bogáňová

III.D Marián Najšel p. Jozef Mikula
IV.A

Marcela Rybárová

p. Bujalková
IV.B

Oldřich Tesař

p. Viera Bogáňová

IV.C

Andrea Šteinerová

p. Viera Bogáňová

 

Príspevok do Rodičovkej rady školy je v tomto školskom roku 20 EUR. Vďaka tomuto príspevku sa podarilo napríklad upraviť školskú jedáleň, modernizovať učebne, vymaľovať chodby, odmeňovať talentovaných žiakov za výsledky v rôznych súťažiach, podporovať aktivity žiackej školskej rady, spolufinancovať zaujímavé exkurzie a podobne..  

 

Rozpočet Rodičovskej rady je plánovaný pri 100 percentnom výbere od všetkých žiakov. Jednotlivé položky sa budú znižovať o percento nevybratých príspevkov.

 

 

 

Download
Rozpocet_rr_13_14.pdfPlánovaný rozpočet rodičovskej rady na školský rok 2013/14.
Vyúčtovanie RR k 13_4_2012.pdfZverejňujeme vyúčtovanie hospodárenia Rodičovskej rady k 13. 4. 2012.

 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: