Predmetové komisie

 

Na škole pracuje celkom 7 predmetových komisií. Predmetovú komisiu riadi vedúci predmetovej komisie. Komisie sú vytvorené z učiteľov príbuzných predmetov podľa zamerania. Činnosť predmetových komisií sa riadi štatútom.


 • Predmetová komisia ekonomických predmetov
 • Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
 • Predmetová komisia informatiky
 • Predmetová komisia predmetu prax
 • Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
 • Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov
 • Predmetová komisia strojárskych predmetov
 • Štatút predmetovej komisie
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  16.11.2017
  Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

  16.11.2017
  Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

  16.11.2017
  V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Elvíra
  Zajtra >> Cecília

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: