1. robot nesmie ublizit ludskej bytosti alebo necinnostou sposobit, ze ludskej bytosti bude sposobena skoda. 2. robot musi posluchat ludsku bytost okrem pripadov, ked rozkaz je v rozpore s prvym zakonom. 3. robot musi chranit svoju existenciu, okrem pripadov, ze tato ochrana je v rozpore s prvym a druhym zakonom.
 
tri zakony robotiky, Isaac Asimov


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov
> Predmetové komisie > Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov

 

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov pracuje v zložení

 

Predsedníčka: Mgr. Perla Ivaničová

Členovia:  Mgr. Jana Hoferíková (na rodičovskej dovolenke)
                 Mgr. Jela Jesenská

               Mgr. Markéta Kušnierová
               Mgr. Marianna Matejčeková 
               Mgr. Marcela Rybárová 
               PaedDr. Eva Veselovská
               Mgr. Dagmar Višňovcová (na rodičovskej dovolenke)

               Mgr. Stanislav Jandura

               Mgr. Roman Valanec

               Mgr. Ivana Leckéšiová

               Mgr. Dušan Koťka

 

 

             

 Vyučujeme predmety

  • slovenský jazyk a literatúra
  • etická výchova
  • občianska náuka
  • dejepis
  • náboženská výchova

 

 

V súčasnosti sa na škole vyučujú cudzie jazyky

  • anglický
  • nemecký
  • ruský

 

Pri výučbe anglického jazyka sa využíva učebnica Solutions a Flash Electro.


V nemeckom jazyku sa učitelia opierajú o učebnice Themen Aktuell I. a II. a v jazyku ruskom je to Raduga I. a II.

 

Ponúkame a vedieme krúžky

  • Interpretácia umeleckého textu
  • Práca s umeleckým textom

 

 

K mimoriadnej činnosti predmetovej komisie treba priradiť pravidelnú každoročnú prípravu študentov na olympiádu z cudzieho jazyka.

 

Organizujeme súťaže v prednese umeleckej literatúry a Olympiádu ľudských práv.
Záujemcovia zo študentskej obce sa pod vedením pedagógov zúčastňujú aj medzinárodnej jazykovej olympiády organizovanej poľským mestom Bialsko - Biala.

 

Organizujeme literárnohistorické exkurzie do Osvienčimu a na Oravu.
Učiteľky nemeckého jazyka príležitostne organizujú exkurziu do Viedne pre študentov I. až III. ročníka.

 V školskom roku 2016/17 je naplánovaná exkurzia do Ostravy - vysoká pec - a Múzeum holokaustu v Seredi.  

V školskom roku 2010/2011 sa SPŠ Martin zapojila do 2-ročného projektu eTwinning s názvom "Tolerancia medzi učiteľom a žiakom a medzi kultúrami národov" v spolupráci s partnerskou strednou školou SO Zenit technického zamerania z Belgicka.Garantami projektu sú učiteľky anglického jazyka Mgr. Marianna Matejčeková a Mgr. Ela Novinská.

 

V školskom roku 2009/2010 zorganizovali pani učiteľky nemeckého jazyka Mgr. Jana Reháková a PaedDr. Mariana Drgoňová zaujímavú exkurziu PRAHA - BERLÍN - DRÁŽĎANY, na ktorej sa zúčastnilo 34 študentov SPŠ Martin.

 

K aktuálnym udalostiam školského roka 2008/2009  v PK patrila realizácia projektu Konta Orange - "Učme sa inak" - Vysielanie študentského rádia v anglickom jazyku pod vedením Mgr. Matejčekovej a Mgr. Novinskej, na ktorú získali od Orange dotáciu presahujúcu sumu 1 300 €.

 

Odborná učebňa spoločensko-vedných predmetov č. 213, správca Mgr. Perla Ivaničová

 

 

 

                                                                                                             

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: