Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
> Predmetové komisie > Predmetová komisia elektrotechnických predmetov

 

Zloženie predmetovej komisie elektrotechnických predmetov v školskom roku 2013/2014

 

Predseda: Ing. Radomír Kováčik

 

Členovia:  Ing. Marián Najšel

               Ing. Dagmar Najšlová

               Ing. Oldřich Tesař

               Ing. Miroslava Štulrajterová

 

Cieľ činnosti

 

Predmetová komisia zabezpečuje odborné technické vzdelanie v oblasti elektrotechnických predmetov vo všetkých odboroch štúdia.

Zabezpečujeme vyučovanie nasledovných predmetov v jednotlivých odboroch a ročníkoch:

 

Ročník

Odbor

Predmet

1.

Technické lýceum

Základy techniky

Mechatronika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

2.

Mechatronika

Elektrotechnika

Mechatronika

Logistika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektronika

Elektrotechnológia

3.

Mechatronika

Automatizácia

Mechatronika

Elektronika

Elektrotechnika

Elektronika

Elektrotechnické meranie

Automatizácia

Grafické systémy

Telekomunikácie

Rozvoj odboru

Mikroprocesorová technika

4.

Mechatronika

Mechatronika

Elektronika

Automatizácia

Elektrotechnika

Elektrotechnické meranie

Elektrotechnická spôsobilosť

Silnoprúdové zariadenia

 

 

 

Praktické vyučovanie prebieha v špecializovaných učebniach

 

č. 201             učebňa odborných teoretických elektro-predmetov

č. 217             učebňa Siemens   

č. 313, 314     učebňa elektrotechniky a eletrotechnických meraní

č. 308, 309     učebňa pneumatických  a hydraulických systémov

č. 306 C          učebňa mechatroniky

 

 

V rámci mimoškolskej činnosti členovia predmetovej komisie vedú krúžky, poriadajú odborné súťaže a sú vedúcimi prác SOČ.

 

Ing. Miroslava Štulrajterová, vedie krúžok programovania logických automatov a každoročne sa zúčastňuje so študentami súťaže Siemens Young Generation Award.

 

Ing. Miroslava Štulrajterová je taktiež odbornou garantkou súťaže "Slovakia Skills - Mladý mechatronik" na SPŠ Martin.

 

 

 

Viac informácií o uvedených súťažiach nájdete v sekcii SÚŤAŽE

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: