Vážnym ohrozením lásky je žiarlivosť. Nie tá, vyvolaná pôvabom alebo koketnosťou, ktorá môže jedine vznietiť neistotu, nerozhodnú lásku. Nebezpečná je chorobná, ničivá žiarlivosť, plná nedôvery a úzkosti, že toho druhého stratíme.
 
MAIOLI


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Predmetová komisia informatiky
> Predmetové komisie > Predmetová komisia informatiky

 

 

PREDSEDA:            RNDr. Miroslava Šturmová

 

ČLENOVIA:            Ing. Milan Čiljak

Ing. Lenka Huňorová

Ing. Eduard Jadroň

 

Predmetová komisia IVT bola ustanovená v školskom roku 2005/2006. Odvtedy pôsobí vo všetkých študijných odboroch SPŠ Martin. Jej hlavnou náplňou je zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania v oblasti predmetov informatika a výpočtová technika. Predmetová komisia tiež slúži ako stály poradný orgán riaditeľa školy v oblasti informačných a komunikačných technológií a rozvoja koncepcie riadenia a rozširovania počítačovej siete na škole.

 

OBSAH VÝUČBY:

Naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky,  vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov výpočtovej techniky s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Vyučované predmety:

Ročník

Odbor

Predmet

Prvý

Technické lýceum

Informatika a výpočtová technika

Základy techniky

Mechatronika

Informatika a výpočtová technika

Elektrotechnika

Informatika a výpočtová technika

Logistika

Informatika

Druhý

Technické lýceum

 

Informatika a výpočtová technika

Technická grafika

Elektrotechnika

Informatika a výpočtová technika

Logistika

Aplikovaná informatika

Tretí

Technické lýceum - zameranie IVT

Informatika a výpočtová technika

Programovanie

Počítačová grafika

CAD systémy

Sieťové technológie

Výpočtová technika

Technické lýceum - zameranie STR

Informatika a výpočtová technika

Mechatronika

Informatika a výpočtová technika

Elektrotechnika

Rozvoj odboru - zameranie poč. systémy

Telekomunikácie

Grafické systémy

Logistika

Aplikovaná informatika

Štvrtý

Technické lýceum

Informatika a výpočtová technika

Sieťové technológie

Počítačová grafika

Cvičenia z informatiky

Elektrotechnika

Informatika a výpočtová technika

Počítačové systémy

Logistika

Aplikovaná informatika

TECHNICKÉ VYBAVENIE:

Výučba predmetov IVT prebieha v odborných učebniach. Všetky počítače sú zapojené v sieti. Škola je pripojená na Internet optikou, poskytovateľom internetu je SANET.

Súťaže a úspechy:

Žiaci sa pravidelne zapájajú do súťaží ZENIT v programovaní, Stredoškolskej odbornej činnosti a informatickej súťaže iBobor. Viac informácií o uvedených súťažiach nájdete v sekcii SÚŤAŽE.

 


 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študentov dnes ocenila riaditeľka školy 9 žiakov, ktorých nominovali triedni učitelia za vynikajúce študijné výsledky.

16.11.2017
Dnes sa v kinosále školy uskutočnil výchovný koncert na tému kyberšikanovanie: Čo o mne vieš. Spieval a prednášal nám úspešný finalista speváckej súťaže Marcel Dragúň z Nitry, príbehmi z praxe doložil Branislav Koncový, zamestnanec ZVJS.

16.11.2017
V pondelok 20.11. sa v telocvični školy uskutoční volejbalový turnaj tried. Víťaz turnaja si v popoludňajších hodinách zmeria sily aj s učiteľským volejbalovým tímom.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Elvíra
Zajtra >> Cecília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: