1. robot nesmie ublizit ludskej bytosti alebo necinnostou sposobit, ze ludskej bytosti bude sposobena skoda. 2. robot musi posluchat ludsku bytost okrem pripadov, ked rozkaz je v rozpore s prvym zakonom. 3. robot musi chranit svoju existenciu, okrem pripadov, ze tato ochrana je v rozpore s prvym a druhym zakonom.
 
tri zakony robotiky, Isaac Asimov


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekty

V školskom roku 2015/2016 sa SPŠ Martin zapojila do projektovej výzvy: „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. Vďaka úspešnému výberu podaného projektu bude zakúpených 10 licencii návrhového systému pre elektroniku Eagle od spoločnosti Cadsoft s modulmi schematic a layout vo verzii standard, notebook, odbornú literatúru, ročné predplatné odborných časopisov pre prácu žiakov na hodine. Pred začiatkom školského roka bude skupina učiteľov odborných elektrotechnických predmetov zaškolená do práce s aplikáciou. Inovované budú osnovy predmetov grafické systémy (odb. elektrotechnika) a IVT (odb. mechatronika) už v nasledujúcom školskom roku 2016/17 rovnako ako aj samotný vyučovací proces. Počas práce na vyučovacej hodine budú žiaci používať pripravenú sadu pracovných listov obsahujúcich schému elektronického obvodu a možné riešenie návrhu DPS.

 

Stredná priemyselná škola, Novomeského 5, Martin sa dlhodobo aktívne zapája do výziev na predkladanie projektov či už zo strany MŠ SR, zriaďovateľa alebo iných inštitúcií v rámci SR.

 

Škola sa v minulosti aktívne zapojila do projektov:

 

Zoznam projektov podávaných a  zrealizovaných v danom školskom roku je uvedený vo vyhodnocovacích správach SPŠ Martin.

 

AKTUALITA

 

V školskom roku 2013/2014 sa na SPŠ Martin bude realizovať projekt "Skvalitnenie odbornej prípravy na Strednej priemyselnej škole" v rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

V rámci tohto projektu plánujeme modernizovať odborné učebne pre elektrotechniku a prírodné vedy.


Jedným z najvýznamnejších projektov, do ktorých je naša škola dlhodobo zapojená je Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy.

 

  


V školskom roku 2011/2012 na SPŠ Martin pokračoval 2-ročný projekt eTwinning s názvom:

 


V školskom roku 2009/2010 pokračoval úspešne projekt:


V školskom roku 2008/2009 škola pokračovala v aktívnom prístupe k výzvam na predkladanie projektov. Bol realizovaný projekt v rámci výzvy Konta Orange - "Učme sa inak 2008/2009". Projekt bol ukončený v júni 2009.

 

 

Medzi ďalšie úspešné projekty v poslednom období patrili tieto projekty:

 • Digitálni štúrovci
 • Fyzchemos (vyučovanie fyziky a chémie s PC)
 • Projekt revitalizácie DM
 • Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti
 • Stravovanie 21. storočia (revitalizácia ŠJ)
 • Školské fitnesscentrum
 • Školské fitnesscentrum napomáha rozvoju talentov.

Prvé dva projekty boli ukončené v roku 2007 ostatné uvedené projekty boli úspešne ukončené v roku 2008.

 


 

Uvádzame výber našich úspešných projektov


 


 • Cadsoft Eagle ako návrhový systém v elektronike
 • Gymnastika a pohybová kultúra
 • Konto Orange - Učme sa inak
 • Medzinárodný projekt Socrates Comenius
 • Sieťový akademický program CISCO
 • Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti
 • Strom Laca Novomeského
 • Tolerancia medzi učiteľom a žiakom
 • Zvládnutie moderných grafických systémov
 •  
   
  Žiacka knižka  


  AKTUALITY  

  21.09.2017
  Družstvo našich chlapcov zvíťazilo v okresnom kole cezpoľného behu a postúpilo do krajského kola. Celkovým víťazom sa stal Andrej Paulíny z II.A. Blahoželáme.

  21.09.2017
  Dnes blahoželáme Matúšom, máme ich v našej škole 13. Tak, Matúšovia, všetko najlepšie k meninám.

  12.09.2017
  Oznamujeme úspešným maturantom, že si môžu prísť prevziať maturitné vysvedčenia ku koordinátorovi Mgr. Koťkovi.


  ZASTUPOVANIE  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Stravovací systém  


  MENINY  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Matúš
  Zajtra >> Móric

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  METEO  
  Klientská zóna  

  Meno:
  Heslo: