štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Prekladateľská súťaž

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje pre školy v Európskej únii prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores 2017.
Preto sme sa dňa 23.11. 2017 zapojili do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (3. A Patrik Bandík, Marek Janoštín, Patrik Jarkovský,
3. B Kiran Vanek, 3. C Denis Bach, Jakub Mažgút). Študenti prekladali odborný text z anglického jazyka do slovenského jazyka, aby vznikol
súvislý idiomatický text. Generálne riaditeľstvo pre preklad ich práce ohodnotí a vyberie jeden víťazný preklad z každého členského štátu EU. Mená víťazov budú uverejnené vo februári 2018 na webovej lokalite JT.

Fotografie nájdete tu.

Mgr. Marianna Matejčeková

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube