štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-školaZvýraznený článok

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Ide o vzdelávací program určený žiakom stredných škôl. Európsky parlament Ambasádorskej školy (EPAS) spolupracuje s Academiou Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.
Prostredníctvom aktuálnych a praktických vedomostí mladí ľudia získajú informácie o Európskej únii a o európskej parlamentnej demokracii. Cieľom nie je len získať fakty, ale aj priamu skúsenosť s európskym občianstvom. Tá je súčasťou nášho každodenného života a práve mladí ľudia môžu zmeniť budúcnosť Európy podľa vlastných predstáv. Naša škola minulý školský rok požiadala výberovú komisiu EPAS o účasť v tomto programe. Potešilo nás, že z množstva žiadostí sme patrili medzi 19 vybraných stredných škôl na Slovensku.
Počas tohto školského roka sa pokúsime urobiť všetko pre to, aby sa aj naša škola stala súčasťou aktívneho diania v EU. Podarí sa nám to spoluprácou žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov a všetkých, ktorým záleží na budúcnosti v EU.


Každá škola v rámci programu EPAS má svojho senior ambasádora – učiteľa a junior ambasádorov – žiakov školy, ktorí prejavia záujem o účasť v programe.
Senior ambasádorkou na našej škole je Mgr. Ivaničová, ktorá privíta spoluprácu žiakov a všetkých spriaznencov našej školy.
Na tejto stránke budeme postupne prinášať informácie o aktivitách v rámci programu EPAS.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube