nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Školské kolo olympiády z ruského a nemeckého jazyka

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom a ruskom jazyku, v rámci ktorej si naši študenti zmerali rečové zručnosti v písomnom teste z gramatiky a krajinovedy, posluchu, práce s textom a opise obrázku.

Za účasť všetkým študentom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

NEJ :
1.miesto – Dávid Kubačka,3.A
2.miesto – Andrej Slávik, 3.A
3.miesto – Lukáš Hujčák, 2.C

RUJ:
1.miesto  – Tomáš Condík, 3.A
2.miesto  – Richard Greenslade, 2.A
– Lucia Minarčicová, 3.C
3.miesto  – Radoslav Staňo, 4.C

                                                                                  Mgr.Rybárová
                                                                                  PaedDr.Veselovská
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube