nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Konferencia zameraná na vzdelávanie v kontexte INDUSTRY 4.0

Dňa 13.12.2017 sa Ing. Čiljak a Ing. Kováčik zúčastnili na konferencii zameranej na nové trendy v oblasti vzdelávania odborných elektrotechnických predmetov.

V úvode konferencie bola predstavená vízia INDUSTRY 4.0 ako obrazu blížiacej sa novej priemyselnej revolúcie, ktorá bude spojená s úplnou automatizáciou výroby. Stavebným pilierom sa stáva využitie technológie Internetu vecí -IoT (riadenie každodenných, ale aj priemyselných procesov pomocou malých inteligentných systémov, ktoré sú prepojené pomocou siete internet).

Budúce vzdelávanie bude musieť byť zamerané na využívanie drobných programovateľných zariadení. Technik, ktorý sa bude chcieť uplatniť na trhu práce, bude musieť rozumieť fungovaniu zariadení na zber dát z priemyselného procesu, adresovaniu v sieti medzi komunikujúcimi zariadeniami. Nezanedbateľná je aj potreba orientovania sa v prostredí 2D virtuálnej reality pri navrhovaní (simulačné prostredia pre elektroniku alebo strojárske konštruovanie). Zaujímavosťou je nástup 3D virtuálnych prostredí v oblasti nácviku pracovníkov v priemyselnej výrobe.

Reálne softvérové prostriedky a konkrétne elektronické zariadenia prestavila spoločnosť NI (National Instruments). Technické vybavenie elektronického laboratória budúcnosti by malo pozostávať zo simulačného softvéru, ako je napr. NI Multisim, prostredia pre akvizíciu, spracovanie a vizualizáciu dát NI LabVIEW a technických zariadení, umožňujúcich získavanie dát pre ich ďalšie spracovanie. Nejde o na trhu jediné existujúce riešenie, zaujímavé však je svojou komplexnosťou, možnosťou doplnenia o zariadenia generické, avšak s vytvoreným ovládačom pre získavanie dát cez USB alebo Ethernet rozhranie. Predstavená platforma je v priemysle rozšírená a okrajovo by sme mohli tieto zariadenia nájsť aj pri spracovaní údajov v medicíne, poľnohospodárstve, automobilovej technike…

Jeden z technických prostriedkov, ktorý sa dá využiť po úprave firmvéru pre zber dát, už naša škola v súčasnosti vlastní. Ide o programovateľné moduly arduino, ktoré sa budeme snažiť postupne do vyučovacieho procesu zapájať v čoraz väčšej miere.

Naším súčasným žiakom, ale aj budúcim uchádzačom o technické vzdelávania vrelo odporúčame, aby sa v 4. ročníku štúdia zamerali na projektovú úlohu práve s využitím niektorého z programovateľných modulov arduino, alebo na jeho spoluprácu s aplikáciou NI LabVIEW.

Ďalšou možnosťou, ako prísť do kontaktu s vývojovým prostredím LabVIEW a jeho špecifickou grafickou nadstavbou, je zapojiť sa do školského robotického krúžku u pána Ing. Kováčika. Vývojové prostredie pre programovanie robotov využíva práve tento programový nástroj.

V závere článku uvádzame krátku fotogalériu prezentovaných zariadení. Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu spôsobnú snímacím zariadením.

Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube