štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-školaZvýraznený článok

SPŠ Martin ako partner projektu IT Akadémia

Od školského roku 2017/18 sme sa podpisom zmluvy stali partnerom projektu IT akadémie, čím získavame pre našich študentom prístup k novým materiálom z oblasti informatiky a participujúcich predmetov: matematika, fyzika, sieťové technológie, tvorba webstránok, programovanie monolitických mikropočítačov, databázové systémy … .

Zaujímavosťou je tvorba vzdelávacieho obsahu pre predmet Internet vecí (IoT – internet of things). S pojmom IoT sa stretávame v oblasti nasadzovania malých PC riadiacich systémov, ktoré sa dajú využívať pri zbere dát v priemyselnom procese, ale aj v domácnosti, a značne tak prehlbujú mieru priemyselnej alebo domácej automatizácie smerom k „inteligentným“ prostrediam. Zručnosti v tejto oblasti umožňujú budovanie diaľkovo ovládaných regulačných zariadení napríklad na zber údajov o spotrebe elektrickej energie, vody, plynu, ovládanie domácich alebo podnikových spotrebičov podľa okamžitej potreby.

Súčasťou projektovej spolupráce je:

  • overovanie novovznikajúcich metodík písaných odborníkmi z pedagogickej verejnosti a praxe,
  • prístup k existujúcicm elektronickým vzdelávacím materiálom, ktoré si kladú za cieľ aktualizovať obsah vzdelávania informatických predmetov vzhľadom k reálnym potrebám trhu práce,
  • vzdelávanie pre učiteľov,
  • zaradenie certifikačného programu ECDL pre našich žiakov,
  • dostupnosť propagačných aktivít v oblasti IT vzdelávania (projekt IT čajovne, projekt Aj ty v IT – iniciatíva zameraná na propagáciu vzdelávania dievčat v oblasti IT, súťaže pre žiakov),
  • stáže učiteľov informatiky v prostredí IT firiem s cieľom priblížiť vzdelávanie potrebám trhu práce v IT sfére.

Výstupom z projektovej spolupráce, ktorá je naplánovaná na minimálne 3 školské roky, bude inovované vzdelávanie informatických predmetov a predmetov s nimi participujúcich. Nastúpená cesta do budúcna pomôže našim absolventom nájsť uplatnenie v oblasti IT, čo je neustále sa rozvíjajúci segment priemyslu na Slovensku s nadštandardným finančným ohodnotením kvalifikovaných pracovníkov.

V závere je dôležité podotknúť, že naša spolupráca a vzdelávanie prekračuje úroveň strednej školy, a spolu s IT akadémiou, FRI ŽU v Žiline a združením firiem v IT oblasti (IKT Klaster) vytvára kompletný ekosystém pre prípravu študenta schopného plniť zložité úlohy v profesijnej kariére.

Viac informácií o projekte je možné nájsť na http://itakademia.sk/sk/domov/

Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube