nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Naši na súťaži legorobotov

Dňa 12. januára 2018 sa  študenti našej školy, šiesti prváci, zúčastnili 10. ročníka súťaže „FIRST LEGO League“ regionálneho kola v Banskej Bystrici na ZŠ Jozefa Gregora Tajovského.

Do turnaja sa prihlásilo 12 tímov s celkovým počtom súťažiacich 101 žiakov ZŠ, SŠ a 12 trénerov. Dvanásť tímov mladých nadšencov pre vedu a technológiu si prišli zmerať a obohatiť vedomosti a zručnosti v oblasti robotiky, techniky, kybernetiky, programovania hravou formou.

Medzi nimi aj naši študenti z I.A Marek Mojík a Peter Romančík, z I.D Matúš Koco, Jakub Szabo, Jaroslav Belan a Samuel Ondrejka pod vedením trénera pána Jozefa Ristveja zo Súkromného centra voľného času na Gymnáziu VPT a pedagogický dozor pani Lenka Hanuliaková.

Pán Vladimír Kováčik z Avametu  klubu č. 937 otvoril súťaž, predstavil porotcov, sponzorov a pána riaditeľa školy pána Milana Papaya.

Téma ročníka: Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené – ako ju nájsť, prepravovať, používať či zlikvidovať.

Samotná súťaž pozostávala zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu a Robot Game.

Predsedovia poroty pre hodnotenie jednotlivých kategórií:

Robot Desing – Ing. Ján Pavlovkin, PhD.

Prezentácia výskumného projektu HYDRO Dynamics – Ing. Ladislav Podkonický

Tímová práca – Mgr. Miloš Medveď

V úlohe rozhodcov v kategórií Robot game študenti z Gymnázia J.G.T. Banská Bystrica: Barbora Kubišová, Klaudia Korvíniová, Martin Gaens, Lýdia Pivarčiová, Maximilián Nový, Jakub Kliment a študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra zo Zvolena Eva Herichová, Dominika Kružíková a Tomáš Jablonský. V tejto kategórii Počas robotických hier v časovom limite 150 sekúnd sa snažili tímy pomocou autonómneho robota vyriešiť čo najviac misií. Žiaci sa popasovali s čističkou vôd, opravou potrubia, s misiou studňa či kvapkami vody.

Hlavnými partnermi pre tento ročník sú spoločnosť ANASOFT APR, spol. s. r. o., Profesia, spol. s. r. o., partnerom spoločnosť EDUXE Slovensko,  s.r.o., mediálnymi partnermi PC REVUE a QUARK. V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske hnutie Hands on Technology.

Naši študenti sa najskôr popasovali s Prezentáciou ich téma: Čistička odpadových vôd, ktorú zvládli po teoretickej časti, no z hľadiska štúdie a výskumu sa im to moc nepodarilo. V  Tímovej práci im to išlo veľmi pekne, splnili v časovom limite zadanú úlohu: vytvoriť pomocou svojich tiel sochu, ktorá sa bude dotýkať zeme piatimi nohami a siedmimi rukami. Mali za úlohu opísať, ako si rozdelili úlohy pri tvorbe projektu, návrhu robota a programovania robota.

Vo voľnom čase sa študenti snažili naprogramovať robota a zdolať ďalšie misie. Po chutnom obede mali Robot Design, kde predstavili svojho robota, predviedli nadstavce na plnenie jednotlivých misií, ktoré mali dovtedy naprogramované. Jazda robota bola predvedená bez chybičky, tak ako si to naplánovali, zvládli 4 misie.

Posledná časť bola súťaž robotov Robot Game, v ktorej mali za úlohu zdolať čo najviac misií. Súťaž sa skladala z 3 kôl, pre našich študentov bolo najúspešnejšie prvé kolo, kde zdolali všetky štyri misie, ktoré mali naprogramované a boli na 5. mieste. No v ďalších kolách zdolali len 3 misie, štvrtá bola ako zakliata a piata misia, ktorú dorobili a pri testovaní zvládli, bola neúspešná.

Výsledky v jednotlivých kategóriách:

Robot Design – 6. miesto,

Tímová práca – 8. miesto,

Prezentácia výskumného projektu – 11. miesto,

Robot Game – 9. miesto.

V celkovom vyhodnotení sa naši študenti skončili na 11. mieste.

Víťazný tím PowerCraft zo SPŠ Jozefa Murgaša z Banskej Bystrice postupuje na celosvetové finále v Lodži.

Naši študenti sa na tejto súťaži naučili spolupracovať a v časovej tiesni získať čo najlepšie riešenie na zadanú úlohu. Získali zručnosti a skúsenosti, ktoré chcú zúročiť v budúcom ročníku súťaže. A prihlásiť sa aj na iné súťaže robotiky.

Fotografie nájdete tu.

 

Ing. Lenka Hanuliaková

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube