štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Programujeme v Pythone

Zaujímavé aplikácie, ktoré nájdu uplatnenie v matematike alebo v odborných predmetoch, grafické programy s animáciami, až po jednoduché počítačové hry ako piškvorky alebo chytanie padajúcich objektov. Takéto programy predstavili žiaci III. A triedy,  odbor technické lýceum, zameranie informatika, na otvorenej dvojhodinovke programovania v jazyku Python. Hodina sa uskutočnila v utorok 30. 1. 2018 a zúčastnili sa jej členovia predmetovej komisie informatika. Každý žiak predstavil jeden z projektov, ktorý počas polroka naprogramoval a vysvetlil jeho fungovanie. Sme radi, že programovanie v jazyku Python je pre žiakov veľmi aktraktívne a venujú sa mu aj vo svojom voľnom čase nad rámec školských úloh. O tom svedčia predstavené práce i slová žiaka Lukáša Bahurinského:  „Programovanie ako také je oblasť, v ktorej má človek absolútnu slobodu. Milujem kreativitu a čokoľvek, v čom môžem mať svoje myšlienky. Baví ma to hlavne preto, že daný problém si človek môže vyriešiť vždy inak a dôjsť k veľmi podobným výsledkom. Je to predmet,pri ktorom mi pripadá byť škola hrou. A verím, že si v tomto nájdu záľubu aj ostatní. “

Desiati žiaci triedy budú zdokonaľovať svoje vedomosti a zručnosti v programovaní v jazyku Python na dvojtýždňovom odbornom študijnom pobyte vo Veľkej Británii na strednej škole v meste Dudley.

Želáme žiakom, v druhom polroku, veľa úspechov a radosti z tvorivého objavovania vlastných riešení programátorských úloh.

Ing. Lenka Huňorová, učiteľka odborných predmetov

Fotografie nájdete tu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube