štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Súťaž: Trenčiansky robotický deň

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy Martin, Novomeského 5/24,  Ing. Dagmar Najšlová vyhlasuje školské postupové kolo na celoštátnu súťaž:

Trenčiansky robotický deň,

ktoré sa uskutoční 8.2. 2018 od 15. 00 do 17.00 v priestoroch Súkromného centra voľného času na Malej hore 3 v Martine.

Žiaci sa môžu prihlásiť a súťažiť v troch kategóriách:

  1. Follover Easy, Follover hard

Úlohou robota je prejsť po dráhe vopred neznámeho tvaru od štartu do cieľa v čo najkratšom čase.

Príklad dráhy (dráha je vždy inak poskladaná)

  1. DoIt!

Úlohou robota je vykonať stanovenú úlohu v čo najkratšom čase. (bludisko)

 

  1. Free style

Súťažiaci v tejto kategórii počas stanoveného času (zvyčajne 15 minút) predvedie funkcie svojho robota.

 

Prihlásenie sa do školského postupového kola je možné najneskôr do 15:00h 8.2. 2018 v priestoroch súťaže.

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, pozýva všetkých priaznivcom robotiky na

Trenčiansky robotický deň

ktorého 13. ročník sa uskutoční

14. – 15. 2. 2018

v priestoroch SOŠ Trenčín

 

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.

Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa je Robotika a šport. Nejde iba o náhodné spojenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale toto spojenie symbolizuje prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu. Ani v 21. storočí slová fair-play ešte nestratili svoj význam.

Ing. Radomír Kováčik

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube