štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Ak chcú Európania naplniť heslo EÚ „zjednotení v rozmanitosti“, musia ovládať aj cudzie jazyky

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad zorganizovalo prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores 2017 pre školy v Európskej únii.

Aj študenti SPŠ Martin sa 23.11.2017 zapojili do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores /3.A Patrik Bandík, Marek Janoštín, Patrik Jarkovský, 3.B Kiran Vanek, 3.C Denis Bach, Jakub Mažgút/. Do slovenčiny prekladali odborný článok z anglického jazyka , aby vznikol súvislý idiomatický text. Generálne riaditeľstvo pre preklad ohodnotilo a vybralo jeden víťazný preklad z každého členského štátu EU. Odborná porota vyzdvihla kvalitu prekladu nášho žiaka Marka Janoštína, ktorý dostal čestné uznanie za výnimočné nadanie v prekladateľskej súťaži z anglického do slovenského jazyka.

Ďalej uvádzame aspekty, v ktorých tieto preklady vynikali.

Zdrojový jazyk Cieľový jazyk
Pochopenie zmyslu a kontextu, správny výber štýlu Vynikajúce alebo veľmi dobré narábanie s cieľovým jazykom; plynulosť; žiadne alebo veľmi málo nepreložených častí; kreatívny preklad, ktorý je však verný originálu; len drobné gramatické, lexikálne alebo pravopisné chyby (vyvážené celkovým dobrým dojmom)

Mgr. Marianna Matejčeková

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube