štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Súťaž Skills Slovakia – mladý mechatronik

Štátny inštitút odborného vzdelávania pod zastrešením firmy FESTO spolu s hlavným organizátorom  STU Bratislava – Materiálovo technickou fakultou so sídlom v Trnave organizoval 6. ročník národnej súťaže na podporu a rozvoj technických talentov. Súťaž Skills Slovakia je zameraná na porovnanie zručností mladých študentov – budúcich mechatronikov –  navzájom medzi strednými priemyselnými a odbornými školami.

Naša škola sa po prvý raz zapojila do nultého ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala na  MTF v  Trnave,  v roku 2010, Súťažný tím Matej Ponechal a Martin Halgaš  zo 4. B triedy získali za  2. miesto krásny pohár.

V druhom ročníku súťaže v roku 2014, v Bratislave na SPŠ strojníckej, nás reprezentovali Ivan Kolka zo 4. B a Andrej Lieskovský z 3. B triedy, obsadili pekné 6. miesto.

Tretieho ročníka sme sa nezúčastnili, no vo štvrtom ročníku v roku 2016 našli odvahu popasovať sa s náročnejšou úlohou stanice podávania a triediacej linky Kristián Kleman a Matúš Hadár zo 4. B triedy. Umiestnili sa na 13. mieste.

V piatom ročníku reprezentovali našu školu študenti 3. ročníka Marko Búchala a Michal Konuš. Nakoľko ešte nemali osvojené  potrebné odborné vedomosti v oblasti programovania PLC systémov SIEMENS a pneumatických  prvkov FESTO, obsadili 11. miesto.

Tento rok, 16.marca 2018, sa na MTF v Trnave zapojili do  národnej súťaže Skills Slovakia – mladý mechatronik elektrotechnik Marko Búchala zo 4. BE a mechatronik  Michal Konuš zo 4. B. Študenti mali potrebné vedomosti v oblasti programovania PLC, vynikajúce zručnosti v zapájaní snímačov, v pripájaní pneumatických prvkov /rozvádzače, ventily, vákuové prvky/. Naprogramovali dve stanice FESTO, ktoré mali zabezpečiť podanie obrobku zo zásobníka a následné presunutie materiálu pomocou vákuovej pumpy na druhú stanicu – triediacu linku. Na tejto linke bolo potrebné vytvoriť program na triedenie. Na úlohu mali dve hodiny, vrátane úpravy pracoviska, správneho vedenia pneumatických hadičiek a elektrických vodičov v DIN lištách. Tento tím napriek splnenej úlohe  poloautomatického režimu získal pekné 7. miesto. Za čo im gratulujem.

 

Víťazi celoslovenského kola postupujú na európske kolo, ktoré sa koná každé dva roky/ tento rok v Budapešti/. Preto je nutné do súťaže vstupovať nielen s technickými, ale aj s jazykovými vedomosťami. Keby náš tím súťažil v anglickej verzii zadania, mohol by získať za jazykové znalosti o 20 bodov viac, čo by nás posunulo v celkovom umiestnení omnoho vyššie. Pevne verím, že terajší študenti 2. a 3. ročníka si uvedomia dôležitosť komplexného vzdelania a prípravy pre voľbu budúceho povolania.

Fotodokumentáciu zo súťaže môžete nájsť tu >>>.

Video, demonštrujúce finálne zapojenie, nájdete na youtube tu >>>.

Ing. Miroslava Štulrajterová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube