štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Basketbalový turnaj tried

Dňa 9. 5. 2018 sa na našej škole uskutočnil MEDZITRIEDNY BASKETBALOVÝ TURNAJ O MAJSTRA ŠKOLY . Turnaja sa  zúčastnilo 8 tried: 4.A, 3.D, 2.B, 2.C, 2.D, 1.A, 1.C a 1.D trieda. Turnaj rozhodovali Mgr. Kostolník a PaedDr. Malinovský. Výsledky turnaja: na 3. mieste sa umiestnila 1. A trieda, na 2. mieste, po vyrovnanom boji s  víťazmi turnaja, keď sa rozhodlo až po predĺžení, 2. C trieda a na 1. mieste sa umiestnila  a majstrom školy v basketbale pre školský rok 2017/2018  sa stala 2. D trieda. Organizátorom turnaja bol PaedDr. Malinovský.

Fotografie nájdete tu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube