nedeľa, 19 mája, 2024
Článok-škola

Štvrtáci postúpili do celoštátneho kola SOČ

Dňa 27. apríla sa konala na Žilinskej univerzite Celoštátna prehliadkastredoškolskej odbornej činnosti /SOČ/. Celkovo sa zapojilo do súťaže okolo 3400 študentov. Naši študenti štvrtého ročníka 4. B a 4. BE triedy: Marko Búchala, Michal Konuš, Andrej Kurta a Samuel Kaličiak sa prepracovali svojou usilovnosťou do celoslovenského kola.

Naši budúci absolventi, momentálne úspešne obhájili ročníkové projekty ako náhradu praktickej maturitnej skúšky, si ani nevedeli predstaviť, koľko práce, sebazaprenia a odopierania si iných slastí ich bude čakať až do súťažného dňa. Od septembra sa snažili spoločnými silami zostrojiť model automatizovanej linky. Po víkendoch, prázdninách a po večeroch sa spoločne pustili do diela, ktoré skončilo ako funkčná pomôcka na vyučovanie študentov alebo  školenie zamestnancov.

Všetci štyria študenti sa zúčastnili exkurzie do podniku  MONDI SCP v Ružomberku a tu našli inšpiráciu na svoje ročníkové projekty. Ročníkový projekt Marka Búchalu bol zameraný na zostrojenie pásového dopravníka zloženého zo šiestich samostatných pásových dopravníkov a so zdvíhacou plošinou a druhou  otočnou plošinou. Michal Konuš bol hlavným programátorom nielen pásového dopravníka, ale aj vizualizačného  HMI panela KT900 Siemens. Samuel Kaličiak sa verne ujal zostrojenia mostového žeriava s elektromagnetom , pomocou ktorého žeriav dvíhal obrobky označené čiarovým kódom a ďalej ich triedil podľa kódu. Ročníkový projekt Andera Kurtu bol zameraný na zostavenie SW pre ovládanie mostového žeriava  taktiež pomocou HMI panela  prepojeného cez Wifi routher.

Samozrejme, že takýto veľký projekt  jeden člen komisie – zástupca katedry informatiky- na celoslovenskom kole ocenil patrične slovami, že ani vysokoškoláci nerobia tak náročný projekt, ako naši stredoškoláci. Na stránke  štátneho inštitútu  odbornej výchovy www.siov.sk v sekcii súťaže SOČ nájdete bultein, štartovaciu aj výsledkovú listinu 40. ročníka celoslovenskej súťaže SOČ.

Musím konštatovať, tak ako aj  predsedníčka komisie pre učebné pomôcky, že všetci súťažiaci , ktorí sa prebojovali do celoslovenského kola, sú víťazmi. Víťazmi sami nad sebou. Našim študentom sa ušlo pekné 6. miesto. Pri predstave, že do celej súťaže bolo zapojených 3000 prác, je to krásny úspech.

Každý z nich dostal certifikát o účasti na  40. ročníku celoštátneho  kola na Žilinskej univerzite, čo im určite pomôže ako bonus pri prijímaní na VŠ technického zamerania.

Aby nezostala táto práca zabudnutá, ale hlavne aby bola odkazom pre študentov nižších ročníkov a silnou motiváciou učiť sa a byť stále lepší a lepší. Aj títo študenti raz sedeli v prvých laviciach a boli unesení zo zrozumiteľne vysvetleného učiva, v druhom  ročníku už vystrkovali rožky a nevideli motiváciu, prečo sa majú učiť. Vtedy som im  a ich rodičom vysvetlila, že ako sa budú učiť, tak sa v živote budú aj mať. Nie známky sú dôležité, ale hlavne to, čo zostane pochopené a dobre uložené v ich  pamäti. V štvrtom ročníku mi už povedali, že im je ľúto, že sa tak málo času učili tieto veci , ktoré ich zaujímali a ktoré by chceli ísť študovať na VŠ.

No ja pevne verím, že to čo sa naučili počas práce na vlastných projektoch, je pre nich všetkých najlepšia škola života. Lebo je lepšie raz spraviť, vyrobiť, ako stokrát počuť.

Pevne verím, že im tento projekt nie len veľa vzal voľného času, ale najmä im priniesol veľmi veľa praktických skúseností,  nových poznatkov a rôznych situácií ako detekovanie chýb, súčiastok atď. a sú dobre pripravení čeliť dnes tak potrebnému pretechnizovanému priemyslu a potrebám dnešnej doby. Som pyšná na nich, na to, čo dosiahli, ale najmä, že prekonali sami seba a svoju pohodlnosť.                                                           Ing. Miroslava Štulrajterová,   učiteľka odborných predmetov na SPŠ Martin, konzultantka práce

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube