štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Deň v Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 9. 5. 2018 sa v priestoroch Technickej univerzity Košiciach uskutočnilo odborné podujatie „Namakaný deň“.

Na akcii sa zúčastnili všetky stredné odborné, alebo priemyselné školy z regiónu. Cieľom akcie bolo ukázať nové, perspektívne trendy pri vyučovaní programovania na rôznych hardvérových platformách od Arduino, cez Microbit až po Raspberry PI a STM32. Počas prednášok s rôznou tematikou z oblasti programovania boli praktické ukážky zariadení, na ktorých pracujú nielen študenti univerzity, ale predovšetkým študenti stredných škôl. Najzaujímavejšou ukážkou bola jednoznačne práca „Robotické sudoku“, kde riadiaci systém na báze Arduino riešil problematiku samotnej hry mechanickým prekladaním a integrovanou inteligenciou, ktorú do nej vložil programátor. Nemenej zaujímavé boli svetelné panely, zobrazujúce nielen statický obraz ale aj jednoduché animácie, ktoré boli naprogramované veľmi jednoducho cez rôzne platformy bez hlbších znalostí programovania.

Prednášky boli striktne časovo limitované, ale aj napriek tomu sme sa dozvedeli nové informácie o IoT, IoE, RBPI3+, ESP8266, HW a SW, získali skúsenosti z oblasti systémového programovania, ktoré by sme za normálnych okolností objavovali metódou „pokus – omyl“ veľmi ťažko.

Prednášajúci boli nielen študenti, ale aj odborníci z praxe. Veľmi jasne definovali na praktických príkladoch, aké sú súčasné potreby a trendy v oblasti vedomostí a zručností požadované od študenta.

Špecifickým znakom celej akcie bolo použitie širokého programového vybavenia „Open Source“ platforiem. Bližšie informácie sú uvedené na http://namakanyden.sk/.

 

Ing. Eduard Jadroň

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube