štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2018/19

>>> Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2018/19

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 21.5.2018 v čase od 8.00 do 13.00 a od 13.30 do 15.00 na čísle dverí 21.

K zápisu je potrebné si priniesť zápisný lístok zo ZŠ.

Uchádzačom neprijatým pre nedostatok miesta odporúčame prevzatie rozhodnutia o neprijatí a podanie odvolania v pondelok v čase zápisu prijatých uchádzačov na čísle dverí 20.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Vysvetlivky k výsledkovej listine:

PP – prijatý po skúškach

P1 – prijatý bez skúšok po splnení kritérií

NM  – neprijatý pre nedostatok miesta

N1 – neprijatý, nedostavil sa na skúšky

N5 – neprijatý, nevyhovel na prijímacích skúškach

NX – neprijatý, nedostavil sa na zápis

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2018/19 a ich záujem o štúdium na SPŠ v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý iba ten žiak, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie.

Rozhodnutie o prijatí si môžete vyzdvihnúť aj osobne u riaditeľky školy v deň zápisu (21. mája 2018 od 8.00 do 15.00, č. d. 21).

Kritéria prijímacieho konania 2018_2019

Vzor odvolania

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube