nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Prijímacie skúšky – druhé kolo

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy, Novomeského 5/24 v Martine v zmysle zákona č. 245/2008, par. 66, ods. 7, po prerokovaní v pedagogickej rade vzhľadom na nenaplnený počet miest vydáva rozhodnutie vykonať druhé kolo (ďalší termín) prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v utorok 19. júna 2018 v budove školy od 8.00. pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v školskom roku 2018/19.

Prihlášku je potrebné doručiť do 11. júna 2018 na adresu Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, 036 36 Martin.

Voľné miesta:

2387 M mechatronika – 2

3968 M logistika – 7

2675 M elektrotechnika – 4

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube