štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Konferencia PYTHON DAYS 2.0 – druhý deň

Medzinárodný deň detí dnes oslavovali niektorí žiaci III.A triedy tak trochu netradične.  Na konferencii Python Days 2.0 sa „zahrali“ na učiteľov. Pod vedením Mareka Višňovca  odovzdávali vedomosti a praktické zručnosti získané počas svojho marcového pobytu v Dudley College vo Veľkej Británii, druhákom a tretiakom z Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha. Na workshope im predstavili VPython a vývojové prostredie GlowScript, nástroje na jednoduché vytváranie 3D animácií v reálnom čase. A tak výstupy z mobility Erasmus+ neostali len „doma“, u účastníkov projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca“, ale nadobudli oveľa širší rozmer.
Chlapci, pripravili ste sa perfektne a svoju úlohu ste zvládli na výbornú! Ďakujeme.

Druhý deň konferencie bol určený aj pre učiteľov informatiky stredných škôl ŽSK, ktorí prejavili záujem o workshop Micro:bit. Micro:bit je malá edukačná doska, vhodná na učenie programovania hardvéru na základných a stredných školách. Šestnásť učiteľov zo stredných škôl v Martine, Sučanoch, Námestove, Turčianskych Tepliciach a Trstenej sa zoznámilo s prostrediami, v ktorých sa dá Micro:bit programovať. V jednom z nich, v MicroPython, sa naučili programovať jednoduché, ale zaujímavé úlohy.  Ako lektor sa opäť perfektne ujal svojej úlohy  študent 1. ročníka FIIT STU v Bratislave, Marek Mansell. Je zároveň podpredsedom občianskeho združenia SPy, ktoré organizuje konferenciu PyCon ako aj workshopy pre nadšencov programovacieho jazyka Python a pre učiteľov informatiky.

Konferencia Python Days 2.0 skončila.  Potvrdila význam spolupráce škôl, stretávania sa učiteľov informatiky, zdieľania a vymieňania vedomostí a skúseností v oblasti,  ktorá sa  veľmi rýchlo vyvíja a mení.  Preto sa už teraz tešíme na  PYTHON DAYS 3.0 !

Ďakujeme za finančnú podporu Občianskemu združeniu EDUKA  a  nášmu  absolventovi, Petrovi Janotíkovi.

 

RNDr. Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube