nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Štvrtáci na DOD v spoločnosti Robotec

Žiaci odboru 2387 M mechatronika a 2675 M elektrotechnika sa dňa 21. 9. 2018 zúčastnili exkurzie vo firme Robotec, kde sa mohli oboznámiť s modernou zváracou technikou spoločnosti Kemppi doplnenou o robotov OTC, Fanuc alebo ABB. Spoločnosť Robotec pôsobí na trhu ako systémový integrátor a implementátor kompletných automatizačných riešení zameraných na robotizovanú zváraciu techniku. Novootvorená hala a pôvodné sídlo podniku sa nachádza v centre Sučian.

Počas exkurzie žiaci videli ukážku ovládania a naprogramovania priemyselného zváracieho robota metódou prvotného predvádzania. Pripravený program mohol byť robotom v automatickom režime vykonávaný navolenou rýchlosťou udávanou v percentách dovolenej maximálnej operačnej rýchlosti. Demonštrácia bola zameraná na modelovanie reálneho zváracieho úkonu.

Spestrením programu bolo vytváranie tzv. navarkov skrutkových častí na kovový základ. Túto činnosť pomocou špecializovaného prípravku si mohli odskúšať aj naši žiaci.

Bezpečné pracovné prostredie zabezpečovala špeciálne projektovaná technika, ktorá monitoruje hluk ako aj koncentrácie plynov v pracovnom prostredí. Po prekročení stanoveného limitu sa v pracovnom priestore spúšťa digestor a priestor je dôkladne odvetraný.

Spoločnosť Robotec v súčasnosti zamestnáva aj našich vysokoškolsky vzdelaných absolventov na pozíciach programátora PLC automatov, prípadne bezpečnostného technika. Oblasť pôsobnosti organizácie je zameraná na tvorbu riešení pre zákazníka od zadania problému, po nákup, zostavenie, naprogramovanie a finálne osadenie automatizovaného pracoviska. Ťažiskom systémových riešení je oblasť precízneho zvárania pomocou priemyselných robotov. Ide o riešenia, kde sa eliminuje nerovnomernosť a poruchovosť zvarov, ktorá je spôsobená vstupom ľudskej činnosti do výrobného procesu.

Fotodokumentáciu z priebehu našej návštevy na DOD si môžete pozrieť na fb.stránke školy tu>>>.

 

Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube