štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Zmeny v stravovaní v školskej jedálni – aktualizácia

S poľutovaním oznamujeme  žiakom  a ich rodičom, že do 12. 11. 2018 (aktualizované) nebude fungovať školská jedáleň pri SPŠ v Martine z dôvodu komplexnej rekonštrukcie priestorov  a zariadení kuchyne.

Dochádzajúcim žiakom v tomto čase dočasne ponúkame obedy v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty. V prípade záujmu je potrebné zakúpiť si v kancelárii vedúcej  študentskej jedálne kartičku na objednávanie a vydávanie obedov v hodnote 3,32 €. Cena obeda je 2,80 €. Prvýkrát je možné vložiť aj hotovosť priamo pri kúpe stravovacej kartičky.

Žiakom SPŠ ubytovaným v ŠI dočasne ponúkame obedy  a večere v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty. V prípade záujmu je potrebné zakúpiť si v kancelárii vedúcej  študentskej jedálne kartičku na objednávanie a vydávanie stravy  v hodnote 3,32 €. Cena obeda je 2,80 € a cena večere je 2,80 €. Prvýkrát je možné vložiť aj hotovosť priamo pri kúpe stravovacej kartičky.

Žiakom ostatných škôl ubytovaným v ŠI dočasne ponúkame večere v študentskej jedálni na vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty. V prípade záujmu je potrebné zakúpiť si v kancelárii vedúcej  študentskej jedálne kartičku na objednávanie a vydávanie stravy  v hodnote 3,32 €. Cena večere je 2,80 €. Prvýkrát je možné vložiť aj hotovosť priamo pri kúpe stravovacej kartičky.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

Ing. Dagmar Najšlová, v. r.

riaditeľka školy a ŠI

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube