štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Okresné kolo 41. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 18. 3. 2019 Stredná priemyselná škola technická hosťovala okresné kolo 41. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činností za okres Martin a Turčianske Teplice.

Stredoškolská odborná činnosť predstavuje záujmovú činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Práci SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu, aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci pracujú samostatne alebo v kolektíve,  s pomocou školiteľa alebo konzultanta.

V aktuálnom ročníku súťaže žiaci zo 6 škôl odprezentovali 50 súťažných prác v 15 súťažných kategóriách. Hodnotiace komisie pracovali v piatich skupinách. Ich neľahkou úlohou bolo posúdiť kvalitu súťažných prác a určiť umiestnenie súťažiacich.

Viťazom na prvých pozíciach blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii okresov Martin a Turčianske Teplice v silnej konkurencii rovesníkov na krajskom kole súťaže, ktoré sa bude konať dňa 3. 4. 2019 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.

Fotografie zo súťaže sú dostupné na fb tu >>>.

Výsledková listina okresného kola súťaže SOČ za okres Martin a Turčianske Teplice zo dňa 18.3.2019 je tu >>>.

Umiestnenie žiakov SPŠ Martin nájdete tu >>>.

 

Ing. Milan Čiljak (okresný metodik súťaže SOČ)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube