štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020

>>> Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2019/20

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 20.5.2019 v čase od 8.00 do 13.00 a od 13.30 do 15.00 v miestnosti č. 17 na prízemí.

K zápisu je potrebné si priniesť zápisný lístok zo ZŠ.

Uchádzačom neprijatým pre nedostatok miesta odporúčame, aby prevzali rozhodnutie o neprijatí a podali odvolanie najlepšie v pondelok v čase zápisu prijatých uchádzačov na čísle dverí 20 (Ing. Čiljak). Na odvolaní (Vzor odvolania) musí byť ponechaný voľný priestor pre vpísanie čísla prebraného rozhodnutia. 

Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Vysvetlivky k výsledkovej listine:

PP – prijatý po skúškach

P1 – prijatý bez skúšok po splnení kritérií

NM  – neprijatý pre nedostatok miesta

N1 – neprijatý, nedostavil sa na skúšky

N5 – neprijatý, nevyhovel na prijímacích skúškach

NX – neprijatý, nedostavil sa na zápis

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2019/20 a ich záujem o štúdium na SPŠ technickej v Martine pretrváva, aby riaditeľke školy v zákonnej lehote bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

V prípade posunu miest po zápise v rámci autoremedúry bude môcť byť prijatý iba ten žiak, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie.

Rozhodnutie o prijatí si môžete vyzdvihnúť aj osobne v deň zápisu (20. mája 2019 od 8.00 do 15.00, č. d. 17).

Kritéria prijímacieho konania 2019_2020

Vzor odvolania

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube