štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Python Days 3.0 – deň prvý na SPŠT

Prvý deň odbornej konferencie pre žiakov a učiteľov Strednej priemyselnej školy technickej (SPŠT) a Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha (GVPT) v Martine máme úspešne za sebou. V priestoroch našej školy odzneli zaujímavé prednášky, prebehli štyri workshopy. Redaktor PC Revue, školiteľ a SW architekt, Ing. Ľuboslav Lacko, predstavil vo svojej prednáške mikrokontroléry a vývojové dosky, ktoré je možné programovať (aj) v Pythone. Náš bývalý žiak, Ing. Ján Kalmár, dnes programátor firmy Nokia, porozprával o tom či, prečo a ako testovať softvér. Jakub Dubec, študent a programátor firmy Backbone, vysvetlil prečo je programovací jazyk "ňuňavý" a čo všetko v ňom dnes dokážeme jednoducho naprogramovať. Michal Kaukič, zakladateľ SOIT a vysokoškolský pedagóg FRI ŽU v Žiline, nám priblížil webové aplikácie na spracovanie a prezentáciu dát. Na workshopoch sa žiaci dozvedeli ako vytvoriť ochranný štít pred chybami (J. Kalmár), riešili logické úlohy na burze a v reálnom svete, dozvedeli sa aké otázky dávajú analytikom na pohovoroch
firmy, ktoré obchodujú na burze (Mgr. Martin Chudjak, náš bývalý žiak, dnes doktorant na FMFI UK v Bratislave). Všeobecné princípy vývoja aplikácií pre mikrokontroléry a roboty priblížil žiakom Ing. Ľ. Lacko a úvod do Pythonu pre začiatočníkov, prácu s grafikou a knižnicu PIL si vyskúšali žiaci pod vedením Matúša Staša, študenta FIT STU v Bratislave.
Ďakujeme všetkým prednášajúcim a vedúcim worshopov zato, že si našli čas, prišli medzi nás a bez nároku na odmenu nám odovzdali svoje vedomosti, skúsenosti ale aj kus nadšenia pre prácu v oblasti IKT!
Zajtra pokračujeme na GVPT!

Miroslava Šturmová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube