nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Otvorenie školského roka 2019/20

Žiaci prvého ročníka sa v pondelok 2. 9. 2019 o 8.00 –  stretnú v kinosále školy s triednymi učiteľmi a vedením, odkiaľ sa po spoločnom úvode presunú do kmeňových tried. Zoznamy žiakov podľa tried a študijných odborov budú zverejnené na vchodových dverách do budovy školy v pondelok 2. septembra 2019 o 7.00.

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka začnú školský rok o 8.00 vo svojich kmeňových triedach.

Všetkým žiakom prajeme čo najlepší vstup do nového školského roka, veľa chuti do učenia, optimizmus a nadšenie pri získavaní nových poznatkov a sociálnych kontaktov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube