nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/20

Žiaci dostanú najskôr v piatok 6. 9. 2019, najneskôr v utorok 10.9. 2019, vzdelávací poukaz, kde je potrebný podpis žiaka – držiteľa poukazu – v prípade neplnoletého je potrebný podpis zákonného zástupcu. Ten môžu uplatniť v nasledujúcich krúžkoch:

Práca s umeleckým textom (4.C a 4.D), štvrtok od 13.30 do 16.30, Mgr. Koťka, 4. ročník

Florbal, športová hala Podháj, utorok 15.30 – 17.30, Mgr. Koťka,

Futbal, piatok 13.30 – 15.30, telocvičňa SPŠ, Mgr. Švieda,

Matematika (4. ročník), pondelok, utorok  Mgr. Švieda,

Plávanie, plaváreň Sunny Martin, streda 15.00 – 16.00, Mgr. Kadlecová,

Basketbal, telocvičňa, štvrtok 14.45 – 15.45, PaedDr. Malinovský,

Bejzbal, telocvičňa, exteriér školy, utorok 15.30 – 17.30, Mgr. Kostolník,

Technický so zameraním na strojárstvo, štvrtok 14.00 – 16.00, Ing. Boháčová,

Programovanie, utorok, 14.00 – 16.00, Ing. Huňorová.

Podpísané vzdelávacie poukazy a prihlášky na krúžok (Florbal, Plávanie) odovzdať vedúcim krúžku do 13.9., ostatné krúžky do 23. 9. 2019 (8.00)

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube