štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-internát

Valentínske posedenie v školskom internáte

Dňa 13.2.2020 sa v našom internáte uskutočnilo „Valentínske posedenie“. Žiaci z celého internátu mali možnosť už od 10.2. zasielať svoje vyznania do Valentínskej pošty, ktorá bola umiestnená pri vrátnici ŠI. Samotné posedenie začalo v duchu odovzdávania vyznaní z uvedenej pošty a následne pokračovalo spojené s pekným stolovaním občerstvenia, príjemnou atmosférou a samozrejme aj s možnosťou odfotenia sa v pripravenom priestore. Prítomní žiaci mali možnosť si zahrať spoločenské hry. Poďakovanie za prípravu a uskutočnenie akcie patrí vychovávateľskému zboru na čele s p.Monikou Javorovou a niektorým žiakom žiackej rady. Foto zo samotnej akcie nájdete tu.

Karol Ružička.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube