štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Školské kolo súťaže SOČ

Dňa 13. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo 42. ročníka súťaže SOČ. Súťažilo sa celkom v 5. súťažných kategóriách, v dvoch spojených súťažných komisiách. Odprezentovaných bolo 19 súťažných prác.

Na hodnotených pozíciach sa žiaci umiestnili nasledovne:

1. Problematika voľného času:

    1. miesto: Nicolas Hric – IT projekt tímu spolužiakov

2. miesto: Martin Hvizdák – Tvorba a modelovanie 3D priestoru

11. Informatika:

    1. miesto: Šimon Babík, Filip Lazár – Design model počítačovej hry

    2. miesto: Timotej Maťko, Peter Kolok – Meteorologická stanica

   

12. Elektrotechnika a hardware:

    1. miesto: Radoslav Sumka – PSD regulátor teploty s mikroprocesorom

    2. miesto: Erik Sopóci – Univerzálny ultrazvukový radar

    3. miesto: Ivan Maršala – Stanica kvality ovzdušia s cloudovým prístupom

14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

    1. miesto: Samuel Uhrín – Križovatka ovládaná mikroprocesorom Arduino

    2. miesto: Dominik Roštek – Edukačný robot MBOT

    3. miesto: Richard Podhorský – Edukačné roboty s Micro Bitom

15. Ekonomika a riadenie:

     1. miesto: Milan Čierny – Nové technológie v zasielateľstve

    2. miesto: –

Žiaci z prvej a druhej súťažnej pozície nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 9. 3. 2020 v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej, Novomeského 5/24, Martin. Víťazom prajeme veľa úspechov v postupových kolách súťaže.

Fotodokumentácia z priebehu súťaže sa dá pozrieť tu.

Ing. Eva Kopasová, Ing. Milan Čiljak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube