štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-škola

Aktuálna informácia o prerušení vyučovania – 25.3.2020

Podľa aktuálnych informácií, ktoré sú zverejnené aj na stránkach MŠ SR https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ sa:

  • vyučovanie v školách prerušuje až do odvolania
  • pri vzdelávaní sa využíva dištančná forma štúdia s podporou systému edupage tak, ako doposiaľ (žiaci si musia priebežne sledovať informácie dostupné prostredníctvom spsmtzk.edupage.org)
  • PFIČ a EČ sa ruší a termín ústnej časti bude určený po skončení prerušenia vyučovania
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube