nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Elektronický študentský časopis – projekt s podporou nadácie Volkswagen a. s.

Prostredníctvom nadácie Volkswagen Slovakia sa v apríli 2020 Občianskemu združeniu Spoločnosť EDUKA pri SPST MT podarilo získať pre našu strednú školu v Martine 1.000 Eur na realizáciu projektu „Elektronický študentský časopis.“

Cieľom projektu je zrealizovať školský elektronický časopis v cudzích jazykoch NEJ, ANJ  a zmodernizovať klasickú formu školského časopisu do elektronickej podoby, ktorá je v súčastnosti príťažlivejšia a komfortnejšia pre žiakov a verejnosť. Chceme zdokonaliť zručnosti žiakov v písaní, lexike, gramatike, cez tvorivé nápady, príbehy, eseje, správy, pripomienky na stránkach časopisu v NEJ, ktoré budú vychádzať zo súčasného Školského vzdelávacieho programu.

Chceme vybaviť novú  jazykovú učebňu interaktívnou tabuľou a projektorom, ktoré nám prispejú k možnosti vizuálnej prezentácii žiackych prác, rozvoju komunikatívnej zručnosti v NEJ, ANJ. Chceme vydať istý počet výtlačkov školského časopisu v tlačenej podobe, čo prispeje k procesu inovácie, motivácie vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Podstatou projektu je zlepšiť zručnosti žiakov v počúvaní, písaní a čítaní v rámci cudzích jazykov, v nemčine. Ide o prezentáciu vyučovania cudzích jazykov novým, motivujúcim spôsobom, ktoré vedie študentov k príprave písania esejí a slohových prác na písomnej maturitnej skúške. Taktiež si žiaci zdokonalia zručnosti v grafickej úprave textov v programoch WORD, ADOBE In DESIGN a Word Press Gutenberg Editor.

Vďaka patrí Občianskemu združeniu Spoločnosť EDUKA pri SPST MT , pánovi Jánovi Gettovi, ktorý ochotne náš projekt podporil u svojho zamestnávateľa,  pani Mgr. Matejčekovej, pani Ing. Huňorovej a pani Mgr. Schmidt Kollárikovej, ktoré pomáhali pri napísaní projektu.

Mgr. Matejčeková

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube