štvrtok, 18 apríla, 2024
Článok-škola

Cvičením k upevňovaniu zdravia – projekt podporený Nadáciou Pontis

Nadácia Pontis vybrala náš projekt „Cvičením k upevňovaniu zdravia“ ako jeden z mnohých, ktoré podporí finančne v sume 4500 eur. Vďaka patrí pani Martine Vráblovej za spoluprácu a ochotu podporiť náš projekt u svojho zamestnávateľa, spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Cieľom projektu je revitalizovať priestor a vybudovať športovisko, ktoré bude slúžiť na zlepšovanie kondície predovšetkým stredoškolskej mládeže. V areáli školy vybudujeme outdoorovú multifunkčnú posilňovaciu klietku. Využívať ju budú môcť žiaci počas hodín telesnej a športovej výchovy, študenti ubytovaní v školskom internáte i široká verejnosť aj v mimovyučovacom čase, pretože bude umiestnená v otvorenom verejne dostupnom priestore.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a hygienické opatrenia chceme začať prípravné stavebné práce po ich uvoľnení. Bez pomoci dobrovoľníkov z radov žiakov a ich zákonných zástupcov to zatiaľ nie je možné. Predpokladáme, že v čase letných prázdnin začneme so zemnými a výkopovými prácami. Žiadame dobrovoľníkov, aby sa prihlásili osobne u autora projektu Mgr. Dušan Koťku alebo mailom na dusan.kotka@spsmt.sk.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube