nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Vyhlásenie druhého kola prijímacieho konania

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy technickej v Martine vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania pre nasledovné odbory a počet voľných miest:

VOĽNÉ MIESTA PRE DRUHÉ KOLO
PRIJÍMACIEHO KONANIA
     
Študijný odbor Kód Počet voľných miest
Informačné a sieťové technológie 2561 M 0
Elektrotechnika 2675 M 4
Mechatronika 2387 M 1
Technické lýceum 3918 M 7
Logistika 3968 M 7

Prihlášky vydané základnou školou je potrebné doručiť najneskôr do 19. 6. 2020. Pred zaslaním alebo doručením prihlášky na štúdium odporúčame telefonické kontaktovanie.

Ing. Dagmar Najšlová
riaditeľka školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube