nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Organizácia vyučovania

Vážení rodičia, študenti a kolegovia,

oznamujem vám, že na základe odporúčania zriaďovateľa školský internát a školská jedáleň nebudú uvedené do prevádzky do 30.6.2020.

Vzdelávací proces bude vykonávaný formou dištančného vzdelávania.

Do školy prídu odovzdať učebnice postupne žiaci:

 tretieho ročníka vo štvrtok 25. 6. 2020 a preberú učebnice do IV. ročníka,

druhého ročníka v piatok 26. 6. 2020 a preberú učebnice do III. ročníka,

prvého ročníka v pondelok 29. 6. 2020 a preberú učebnice do II. ročníka,

v čase od 8.00 do 13.00, v triedach na prízemí podľa rozpisu.

Dňa 30. 6. 2020 bude školský rok ukončený odovzdávaním vysvedčení v kmeňových triedach o 8.00 hodine.

                                               Ing. Dagmar Najšlová, riaditeľka školyhttps://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-stredne-skoly-a-skolske-zariadenia-k-22-6-2020/

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube