nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

Výsledková listina druhého kola prijímacích skúšok

Výsledky druhého kola prijímacích skúšok si môžete pozrieť z nasledujúceho umiestnenia: výsledková_listina_druhé_kolo.pdf alebo v okne prehliadača pdf dokumentov ďalej.

2_kolo_web_PK_výsledky_2020

Prijatí uchádzači svoj nástup na štúdium na našej škole nahlásia zaslaním vyplneného záväzného prihlásenia na štúdium spolu s návratkou

>>> Záväzné prihlásenie na štúdium + návratka <<<

na e-mail prijimacky.ddd@spsmt.sk, kde ddd treba nahradiť skratkou odboru ele – elektrotechnika, mec – mechatronika, tly – technické lýceum  a log – logistika.

Napr. pre oznámenie nastúpenia na odbor logistika je potrebné použiť e-mail prijimacky.log@spsmt.sk.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube