Dôležité pre prvákov – 2020/2021

Vážení rodičia, školský rok 2020/2021 bude prvým rokom štúdia vášho syna/dcéry na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine. Pre jeho úspešný začiatok a priebeh poskytujeme nasledujúce informácie.

Prvý deň si žiaci do školy prinesú vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ, prezuvky (za prezuvky sa nepovažuje športová obuv) a dve fotografie rozmerov 3,5 x 3 cm na preukaz žiaka SPŠ technickej v Martine.

Žiaci, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, čo vám odporúčame, si budú môcť vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne ID karty na stravovanie v pracovných dňoch od 24. do 28. augusta 2020 v čase od 9.00 hod do 14.00 hod. (cena obeda v školskom roku 2020/21 je 1,53 €). Súčasne je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie a zakúpiť elektronickú kartu v hodnote 3 €. Bližšie informácie, týkajúce sa stravovania, sú uvedené na našej internetovej stránke v sekcii školská jedáleň.

Pre jednotlivé vyučovacie predmety a priestory sú predpísané nasledujúce pracovné odevy (zakúpiť až podľa inštrukcií od príslušných vyučujúcich po nástupe na vyučovanie):

Laboratóriá: biely plášť pre odbor elektrotechnika a mechatronika.

Školské dielne: dvojdielny pracovný odev, čiapka, celá pracovná obuv len pre odbor elektrotechnika podľa pokynov vyučujúcich.

Cudzie jazyky: na vyučovanie anglického jazyka – učebnice sa budú zabezpečovať centrálne po nástupe do školy.

Vážení rodičia, z dôvodu pomerne veľkého časového predstihu poskytovania týchto informácií pred začiatkom školského roka nemôžeme vylúčiť prípadné zmeny. O nich, vrátane zadelenia žiakov do tried, budeme informovať zverejnením na hlavnom vchode do budovy školy od 26.8.2020, resp. na webovej stránke školy www.spsmt.sk. Prajeme vám, no najmä vášmu synovi/dcére, aby štúdium na našej škole bolo úspešné a aby sa splnili všetky vaše očakávania.

Všetky informácie o sociálnom štipendiu vrátane žiadosti o jeho poskytnutie sa nachádzajú na webovej stránke školy www.spsmt.sk/štipendiá.

Informácie o organizácii prvého dňa školského vyučovania a termíne konania triedneho aktívu tried prvého ročníka budú zverejnené v týždni od 24.8.2020 na stránke školy.

Ing. Dagmar Najšlová, riaditeľka školy

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube