štvrtok, 18 júla, 2024
Článok-internát

Mimoriadna informácia k nástupu do školského internátu

Milí rodičia a žiaci,

Na základe protivírusových opatrení bude potrebné pri nástupe do nášho školského internátu a zároveň aj počas samotného pobytu dodržiavať protivírusové opatrenia.  Preto Vás žiadame dodržať nasledujúce pokyny:

Samotný nástup dňa 1.9.2020 bude časovo upravený nasledovne:

žiaci prvých ročníkov nástup 14.00 – 16.00 hod.

žiaci ostatných ročníkov 16.00 – 20.00 hod.

  • pri nástupe je potrebné doniesť podpísané 1.„ Zdravotný dotazník a vyhlásenie…..“  2. „Vyhlásenie o bezinfekčnosti….“ formuláre nájdete ako prílohy č. 4 a 5 – dostupné na https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/  
  • každý žiak musí mať so sebou dostatočné množstvo rúšok, nakoľko min. do 16.9.2020 sa budú na školskom internáte povinne nosiť.

Zároveň Vás chceme upozorniť na dodržanie všetkých pokynov vrátane platieb za pobyt v ŠI a za stravu, ktoré sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý ste obdržali spolu s rozhodnutím o prijatí a ktorý je aj na našej webovej stránke v podsekcii „tlačivá dokumenty“.

Ostatné podrobnosti a informácie ohľadom protivírusových opatrení nájdete na stránke MŠ.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube