nedeľa, 23 júna, 2024
Článok-škola

ElektroOdpad – Dopad

Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do celoslovenského projektu “ElektroOdpad – dopad”, ktorý sa venuje problému spracovania elektroodpadu a jeho recyklácie. Vytvorili sme akčný tím v zložení Ing. Lenka Huňorová, učiteľka odborných predmetov, žiaci: Vladimír Skuhra 2.D a Andrej Bučkuliak 4.D. Tím v dňoch 3. – 5. 11. 2020 absolvuje úvodný kurz, ktorý bude realizovaný formou online webináru.

Žiaci z akčného tímu budú následne vzdelávať svojich spolužiakov o problematike zberu elektroodpadu a jeho recyklácie.

Zberné nádoby na elektroodpad a na staré batérie budú umiestnené v škole. Nádoby a odvoz ich obsahu zabezpečuje spoločnosť SEWA (člen European Recycling Platform).

Veríme, že všetkých žiakov motivujeme k aktívnemu zberu elektroopadu a SPŠT Martin bude v tomto smere príkladom.

Na projekte spolupracujeme s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Ing. Lenka Huňorová

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube