štvrtok, 23 mája, 2024
Článok-škola

Výsledky súťaže iBobor

V dňoch 10.-16. novembra sa konal na Slovensku už 14. ročník informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť u všetkých žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž založila v roku 2004 v Litve prof. dr. Valentina Dagienė. Odvtedy sa rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov .
Naša škola sa zapojila do všetkých ročníkov, výnimkou nebol ani tento. Prvýkrát za svoju históriu, z dôvodu dištančného vzdelávania, organizátori (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) umožnili žiakom súťažiť aj z domu. Súťažilo 17 žiakov, 13 v kategórii Juniori, piati sa stali úspešnými riešiteľmi. Do kategórie Seniori sa zapojili 4 žiaci.
Najlepší výsledok v rámci školy, ale veľmi pekný aj v rámci celého Slovenska, dosiahol v kategórii Juniori Matej Ludvík Vlček z II.A triedy. Získal 73,34 bodov (z 80 možných), percentil 99 a celkové poradie 69.-146. spomedzi 6 234 súťažiacich na Slovensku. Veľmi pekný výsledok dosiahol aj Jakub Slezák z I.D (68,01 bodov, percentil 97, umiestnenie 190. – 269.). V kategórii Seniori súťažilo 3 229 súťažiacich. Úspešných riešiteľov nemáme, najlepší výsledok dosiahol žiak IV. A triedy (45,01 bodov, percenti 76, umiestnenie 772. – 781.)

Blahoželáme úspešným riešiteľom a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

Miroslava Šturmová, školská koordinátorka súťaže

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube